Youtube - FantasmagoriumGAMES
Facebook - fantasmagoria
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
събота
неделя
1 Март
2 Март
3 Март
4 Март
5 Март
6 Март
7 Март
8 Март
9 Март
10 Март
11 Март
12 Март
13 Март
14 Март
15 Март
16 Март
17 Март
18 Март
19 Март
20 Март
21 Март
22 Март
23 Март
24 Март
25 Март
26 Март
27 Март
28 Март
29 Март
30 Март
14:00 - 18:00 ALEFERIA 2017 spring edition 6
30 Март
14:00 - 18:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017  -  Spring Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 6
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
18:00 - 22:00 ALEFERIA 2017 spring edition 6
30 Март
18:00 - 22:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017  -  Spring Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 6
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
31 Март
10:00 - 14:00 ALEFERIA 2017 spring edition 14
31 Март
10:00 - 14:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017  -  Spring Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 14
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
14:00 - 18:00 ALEFERIA 2017 spring edition 8
31 Март
14:00 - 18:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017  -  Spring Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 8
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
18:00 - 22:00 ALEFERIA 2017 spring edition 41
31 Март
18:00 - 22:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017  -  Spring Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 41
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
Copyright ©2017,
Fantasmagoria Ltd.
All rights reserved