Youtube - FantasmagoriumGAMES
Facebook - fantasmagoria
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
събота
неделя
1 Април
10:00 - 14:00 ALEFERIA 2017 spring edition 3
1 Април
10:00 - 14:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017  -  Spring Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 3
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
14:00 - 18:00 ALEFERIA 2017 spring edition 4
1 Април
14:00 - 18:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017  -  Spring Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 4
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
18:00 - 22:00 ALEFERIA 2017 spring edition 0
1 Април
18:00 - 22:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2017  -  Spring Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
2 Април
3 Април
4 Април
5 Април
6 Април
7 Април
8 Април
9 Април
10 Април
11 Април
12 Април
13 Април
14 Април
15 Април
16 Април
17 Април
18 Април
19 Април
20 Април
21 Април
22 Април
23 Април
24 Април
25 Април
26 Април
27 Април
28 Април
29 Април
30 Април
Copyright ©2017,
Fantasmagoria Ltd.
All rights reserved