Youtube - FantasmagoriumGAMES
Facebook - fantasmagoria
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
събота
неделя
1 Април
2 Април
3 Април
4 Април
20:00 - 22:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 10
4 Април
20:00 - 22:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 10
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
5 Април
08:00 - 14:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 7
5 Април
08:00 - 14:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 7
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
14:00 - 18:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 0
5 Април
14:00 - 18:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
18:00 - 22:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 1
5 Април
18:00 - 22:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 1
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
6 Април
10:00 - 14:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 8
6 Април
10:00 - 14:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 8
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
14:00 - 18:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 2
6 Април
14:00 - 18:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 2
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
18:00 - 22:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 3
6 Април
18:00 - 22:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 3
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
7 Април
10:00 - 14:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 3
7 Април
10:00 - 14:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 3
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
14:00 - 18:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 0
7 Април
14:00 - 18:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
18:00 - 22:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 0
7 Април
18:00 - 22:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
8 Април
10:00 - 14:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 0
8 Април
10:00 - 14:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
14:00 - 18:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 0
8 Април
14:00 - 18:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
18:00 - 22:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 0
8 Април
18:00 - 22:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
9 Април
08:00 - 12:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 0
9 Април
08:00 - 12:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
12:00 - 16:00 ALEFERIA 2018 Easter edition 0
9 Април
12:00 - 16:00
ALEFERIA - Board Game Weekend 2018 - Easter Edition
цена - 5.00лв
Минимален брой участници - 30
до момента записани 0
* Занятието ще се проведе, само при набиране на минималния брой участници!
10 Април
11 Април
12 Април
13 Април
14 Април
15 Април
16 Април
17 Април
18 Април
19 Април
20 Април
21 Април
22 Април
23 Април
24 Април
25 Април
26 Април
27 Април
28 Април
29 Април
30 Април
Copyright ©2018,
Fantasmagoria Ltd.
All rights reserved